Lean Projektledelse med anerkendte værktøjer

Når du står overfor en implementering af Lean, så vil det være af største vigtighed med en stærkt kvalificeret Lean projektledelse. Grundlæggende så er selve processen med at finde optimeringspotentialet selvfølgelig en grundsten, for at kunne lave en Lean optimeret produktion, men Lean implementeringen er hvor selv den bedste planlægning kan slå fejl, hvis man ikke har en erfaren Lean projektledelse.

Hvis du vælger at tilknytte Schantz Engineering til jeres projektledelse af Lean, da vil du få den fornødne ballast som kan udgøre forskellen mellem succes eller fiasko.

Kaizen, Kanban og 5S ved implementering af Lean

Der er en utrolig mængde værktøjer, der kan hjælpe med at styre implementeringen af Lean i en produktion. Jeg har her overblikket over hvilke der kan være nyttige at benytte, i forhold til lige præcis jeres Lean implementering.

Nogle af de værktøjer, som Schantz Engineering oftest benytter i forbindelse med Lean projektledelse er Kaizen, Kanban og 5S. Hver enkel af disse gør det lettere at sikre en glidende overgang mellem almindelig produktion og Lean produktion.

Lean | 5S

5S er oprindeligt fra Japan, som det er tilfældet med stort set alle Lean relaterede værktøjer. 5S står for Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu og Shitsuke, alle er relaterede til hvordan man systematisk kan forbedre processer.

Lean | Kaizan

Kaizen er en betegnelse for konstante forbedringer, her er netop fokus på at man aldrig opnår en perfekt process – men derimod vil der altid kunne foretages forbedringer. Ved at have en udefrakommende til at gennemse Lean projektet, da vil man med høj sandsynlighed finde områder der kan forbedres, men som man internt i virksomheden ikke vil få øje på, da det altid har været sådan.

Lean | Kanban

Kanban er som sådan ikke et lagersystem, men derimod en kommunikationsmode, der sikrer en bedre indførelse af JIT (Just in time) produktion, da Kanban billedligt talt sender signal når der skal foretages en produktion. Ved at benytte Kanban i sin produktion, vil man kun producere når det er nødvendigt.

Hjælp til Lean Implementering Kontakt Schantz Engineering.

Hvis du har spørgsmål omkring Lean, overvejer at implementere Lean i din virksomhed eller ved du får brug for Lean Projektledelses assistance, så kan du med fordel få en uforpligtende og gratis snak med Schantz Engineering.

Produktionsteknik