Hyr en teknisk tegner fra Schantz Engineering!

Med en teknisk tegner fra Schantz Engineering får du uvurderlig hjælp til dokumentation af dine konstruktioner eller support og rådgivning til samt konkret udførelse af tekniske tegninger. Det hænder ofte for mange nystartede eller blot mindre eller mellemstore virksomheder, at de har et væld af idéer, de gerne vil have gjort konkrete og brugbare i en sammenhæng, så de rent faktisk kan indkøre en produktion for derefter at opnå en indtjening på den enkelte idé. Der er i denne forbindelse ofte to hurdler, som virksomhederne skal overkomme. Den ene er, at de simpelthen ikke har de fornødne kompetencer til at udarbejde en teknisk tegning, mens den anden hurdle er det økonomiske aspekt, der bunder i, at den fastansættelse af en konstruktør eller teknisk tegner kan være meget dyr. Schantz Engineering har taget dette til efterretning, og vi tilbyder nu freelance arbejde i form af en konstruktør eller teknisk tegner, hvilket imødekommer din virksomheds økonomiske problem, da disse er ansat på timebasis, mens du samtidig opnår den fornødne ekspertise inden for fagområdet.

Hvad tilbyder en konstruktør eller teknisk tegner fra Schantz Engineering?

Til en teknisk tegning i forbindelse med konstruktioner tilbyder vi support i form af rentegning af allerede eksisterende tekniske tegninger, men der tilbydes også support til udarbejdelse af disse. I denne forbindelse er kompetencer inden for 2D- og 3D-tegninger samt CAD vitale, hvorfor vores konstruktører og tekniske tegnere har ekspertise herfor. Det betyder med andre ord, at du og din virksomhed har mulighed for at ansætte en konstruktør eller teknisk designer, der har oparbejdet en ekspertise inden for konstruktioner og tekniske tegninger. Disse ansættes på timebasis og hjælper dig i processen med at udfærdige dokumentation for konstruktioner og tekniske tegninger, men også i sin helhed udviklingen i primært din produktionstekniske afdeling. En sådan ansættelse fra Schantz Engineering er derfor et uundværligt aktiv for din virksomhed.

Konstruktion